Tag: Saahiba

401: Namni horii saahiba gowwoomsee iraa fudhatee sadaqaa sadaqachuu ni danda’aa?

Gaaffii : namni horii saahiba isaa gowwoomsee horii isaa irraa dabarsee sadaqaa sadaqachuu barbaadaa?         Deebisaa: sadaqaan haraamaa hin taatu rabbiin waan chaafuu dhaaf waan haraamaa natti hin sadaqatinaa jedhee jira . Sadaqaa abbumatu sadaqata malee horii namaa nama jalaa fuudhanii hin sadaqatan obboleeyyan kiyya.   Sheikh Alii Jimmaa

286: Hiriyyaan wal lolee araarame haala kamiin jiraatuu qaba?

Gaafii: Intala takkaan saahiba turree eegasii wal dhabnee, eega waldhabnee booda namni biraa wal nu taasisee. garuu akka durii sani saahibummaan teenya hin jirtuu maaltu nurra jiraa?         Deebisaa: Wanni godhuu qabdan, waliin ooduu dhiiftanii salaamtaa walirratti qara’uudha. Isin lamaan keessaa namni tokko nama kaanii bilbilee, hadiyyaa fi waan fakkaataa geessuun saahiba …

286: Hiriyyaan wal lolee araarame haala kamiin jiraatuu qaba? Read More »