Tag: Salaata Dubartii

506: Yeroo heeydii qabutti Qur\’aana qara’uu danda’aa?

Gaaffii : nuti dhalaan kun gaa waan dhiirti hin qabne qabna heeydiidha tanaa jecha qur\’aana qara\’uun naaf dandayamaa? Takkaayuu jawwaalarratti gara bakka adda addaa banadhee yoon qara\’e akkam?         Deebisaa: ulamaa\’iin ahlussunna wol jamaa\’aa wonni irratti woliigalan , intalti dhalaa takka barattuu taatuu barsiistuu taatuu haajaan yoo itti jiraatte qur\’aana isii harkatti …

506: Yeroo heeydii qabutti Qur\’aana qara’uu danda’aa? Read More »

506: Yeroo heeydii qabutti Qur\’aana qara’uu danda’aa?

Gaaffii : nuti dhalaan kun gaa waan dhiirti hin qabne qabna heeydiidha tanaa jecha qur\’aana qara\’uun naaf dandayamaa? Takkaayuu jawwaalarratti gara bakka adda addaa banadhee yoon qara\’e akkam?         Deebisaa: ulamaa\’iin ahlussunna wol jamaa\’aa wonni irratti woliigalan , intalti dhalaa takka barattuu taatuu barsiistuu taatuu haajaan yoo itti jiraatte qur\’aana isii harkatti …

506: Yeroo heeydii qabutti Qur\’aana qara’uu danda’aa? Read More »

506: Yeroo heeydii qabutti qara’uu danda’aa?

Gaaffii : nuti dhalaan kun gaa waan dhiirti hin qabne qabna heeydiidha tanaa jecha qur’aana qara’uun naaf dandayamaa? Takkaayuu jawwaalarratti gara bakka adda addaa banadhee yoon qara’e akkam?         Deebisaa: ulamaa’iin ahlussunna wol jamaa’aa wonni irratti woliigalan , intalti dhalaa takka barattuu taatuu barsiistuu taatuu haajaan yoo itti jiraatte qur’aana isii harkatti …

506: Yeroo heeydii qabutti qara’uu danda’aa? Read More »

500: Dhiiga narra jiru yoo ittiin salaate maal godhuutu narra jira ?

Gaaffii: eega rabbiin jiruu naa katabee ballageen boodatti guyyaa tokko dardarummaa guutuu kiyyarratti heeydii ifirratti arge , garuu heeydii ifirratti argeetiin halkan sun soomana keeysaa taraawiha dhaqe ammoo hin soomanne           Deebisaa: taduraatii guyyaa san irraa eegalii odoo umrii sanittillee heerumtee jaarsa keetitti ida’amuun haraam , soommanni haraam salaatni sirratti haraami …

500: Dhiiga narra jiru yoo ittiin salaate maal godhuutu narra jira ? Read More »

469: Sagaleen dhalaa haraami moo halaal?

Gaaffii: Sagaleen dhalaa haraami moo halaal?         Deebisaa: Yoo weellistuu taate haraami, yoo  waa barsiiftuu taate halaal, yoo waa gaafachuu taates halaali, yoo nama gorsuu taates halaali. Beerri nabii keenyaa ﷺ eega nabiin keenya du’an sahabotatti waa himaa turan. Yeroo nabiin jiranillee dhalaan waa gaafataa turan.   Dr. Liwaa’ul Islam

413: Dubartiin dhaabbattee wudu’achuu ni dandeettii?

Gaaffii :Dubartiin dhaabbattee wudu’achuu, harka isiitiif miila isii dhaabbattee dhiqachuun ni danda’amaahii?           Deebisaa : Humaa hin qabu. Wayta wudu’attu dhaabbattee wudu’atteef teeytee wudu’atteefuu huma takkallee rakkoo hin qabu. Bakka namni ajnabiin jirutti yoo ka wudu’attu taate uf sattaruu qabdii owuraa ufii miila isiitifii, harka isii akka warri ajnabii hin argine …

413: Dubartiin dhaabbattee wudu’achuu ni dandeettii? Read More »

410: Salaataaf iqaamaa godhuun dubartiidhaaf ni danda’amaahii?

Gaaffii : Salaataaf iqaamaa godhuun dubartiidhaaf ni danda’amaahii?           Deebisaa : Dubartiin iqaamaa godhuulleen ni danda’amaa, Azanuullee ni danda’ama yoo kophaa isaanii taate. Dubartiin yoo kophaa isaanii ta’an azanuullee ni danda’an iqaamaa godhuullee ni danda’an. Ulamaa’iin islaamaa waa lama daliila godhatan dura mazhabni shaafi’iyyaaf anaabilaa dubartiin azaanallee godhuu hin dandeettu, iqaamaallee …

410: Salaataaf iqaamaa godhuun dubartiidhaaf ni danda’amaahii? Read More »