Tag: Salaata janaaza

418: Salaatul janaazaa akkamitti salaatan?

Gaaffii: Salaata janaazaa akkamitti salaatan?         Deebisaa: Yoo namni Muslimaa tokko du’e ummata Islaamaa hundarratti waa afurtu waajiba ta’a.   Tokkoffaa nama san dhiquu, Lammaffaan (kafanuu) woyaa hidhuufii. Sadaffaan salaatul janaazaa irratti salaatuu, Afraffaan Awwaaluudha.   Gabaabinnatti salaanni janaazaa takbiiraa afur qaba. \”Allahu akbar\” afur qaba. Ruku’aafi sujuuda tokkollee hin qabu.   Namni …

418: Salaatul janaazaa akkamitti salaatan? Read More »