Tag: Shahiidummaa

472: Haqa yookaa dachii ofiitiif yoo du’e shahiide jedhamaa?

Gaaffii: Namni tokko yoo haqa ufiitiif dachii isaatiif mirga isaatiif miidhaa ufirraa deebisuuf hoggaa du’e shahiidee jedhamaa?             Deebisaa: Gaafii ati gaafatte kana sin duras saahaaban gaafatan nabii Rabbii. Namni tokko yoo dirree lolaa dhaqan gadoo abbootii isaani godhan baafachuuf diinummaa uf garsiisuuf waan adda addaatiif namni kun lola dhaqaa …

472: Haqa yookaa dachii ofiitiif yoo du’e shahiide jedhamaa? Read More »