345: Takbiiraan salaataa akkam?

Gaafii: Takbiiraa salaataa akkam?       Deebisaa:Tokko takbiiratal ihiraam jedhama wanni Sanaa gadii sunana jedhamaa, olka’uudhaafii gad jechuudhaaf sami’Allahu liman hamidaan kunillee cufti isaatuu takbiira.     Sheikh Alii Jimmaa