617: Rakkoo ofirraa oolchuuf waadaa diiguun akkamitti laallama?

Gaafii: Anaa fi Abbaan warraa kiyya biyya garagaraa jiraanna. Amma abbaan warraa kiyya nu lachuu gara biyyaa deebinee yeroo muraasaaf eega wajji turree booda, garuma bakka duraaniitti deebina naan jedhe. Ani ammoo gara biyyaa deebi’uu yaada jedhuun walii galee jira. Garuu gara biyya alaatti deebina kan jedhu san niyyaa keessaa hin qabu. Niyyaa tana ammoo …

617: Rakkoo ofirraa oolchuuf waadaa diiguun akkamitti laallama? Read More »