Tag: Xawaafa ifaadaa

498: Xawaafa yoom godhuu qaba?

Gaaffii: umraa hajjii godheetiin fixadhee hoggaa arafaa oldeebinu muzdalifa bulee mina bulee hoggaan haaddadhe boodaan xawaafa godhe deemee xawaaffii godheetiin achi boodaan akkasitti deeme duuba saniin xawaafni kee kun hin taanee naan jedhan tanaaf xawaafni kiyya kun dhugaa moo dhugaa miti           Deebisaa: yoo haaddattee haaddachuu keetiin hiikkaan hajjiidhaa tun lama …

498: Xawaafa yoom godhuu qaba? Read More »

498: Xawaafni yoom godhama?

Gaaffii: umraa hajjii godheetiin fixadhee hoggaa arafaa oldeebinu muzdalifa bulee mina bulee hoggaan haaddadhe boodaan xawaafa godhe deemee xawaaffii godheetiin achi boodaan akkasitti deeme duuba saniin xawaafni kee kun hin taanee naan jedhan tanaaf xawaafni kiyya kun dhugaa moo dhugaa miti           Deebisaa: yoo haaddattee haaddachuu keetiin hiikkaan hajjiidhaa tun lama …

498: Xawaafni yoom godhama? Read More »