537: Dahaba warra kiyyaaf bitee jira akkasuma qawweellee.

Gaaffii: Zahaba warra kiyyaaf bitee jira akkasuma qawweellee.         Deebisaa: Zahabni inni bite sun ka nigdii haa ta’uu ka niitii isaa haa ta’uu yoo inni giraama 85 gahe zakatu irratti dirqama ta’aa ufirraa haa baasuu. Yoo ka nigdiif bite ta’ellee horii biraa ka inni qabuun walitti herreeganii horiin isaa sun yoo zakaa …

537: Dahaba warra kiyyaaf bitee jira akkasuma qawweellee. Read More »