< All Topics
Print

304: Muuziqaa dhaggeeffataa, booda salaatuun taatii

Gaafii: Namni tokko yoo ka muuziqaa dhageeffachuu hin dhiifne fiilmii laaluu hin dhiisne nama hamachuu hin dhiifne salaata salaatuun isaa maal faayidaa qabaa? Yoo salaataatuma irraa bahaatuma muziqaa dhageeffatan yoo fiilmii kama laalan ta’e akkami salaata isaanii ni balleessaahii?

 

 

 

 

 

Deebisaa: Salaanni isaanii yoo seera isaanii guuttatee jiraate salaata isaanii hin balleessuu salaanni numa ta’aa garuu maasiyatu itti deemutti jira. Fitnaa akkasii san ufirraa dhiisuun barbaachisadha. iimaana namaa ajjeesa.

 

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

Table of Contents