< All Topics
Print

327: Nama du’erraa umraa godhuun taatii?

Gaafii: Nama du’erraa yoo umraa godhe akkamii?

 

 

 

Deebisaa: Nama du’erraa yoo umraa gootee ni ta’a humaa rakkoo hin qabu. Garuu dura ufii umraa godhuu, ammas yoo nama du’erraa hajjii goote dura ufii hajjii godhuu. Eega ufii godhatanii booda nama du’erraa godhutu bareedaadha.

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Table of Contents