< All Topics
Print

336: Intala zinaan dhalattee, eenyutu nikaya godha?

Gaafii: Intala takkatu butamee haraamaan intala takka dhalte. Intalti sun amma intala ufii fudhattee jalaa baqattee, intalti zinaan dhalatte tun amma heeruma geettee. Intala tana eenyutu nikaha isii godhaa?

 

 

 

 

Deebisaa: Eeysuma isii ta’ee, obboleeyyani isii ka garaa abbaa ta’ee nikaha godhuu ni danda’an yoo qaadiin hin jiraannee.

 

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

Table of Contents