< All Topics
Print

425: kaffaaraa ramadaanaa abbaa manaa ti moo haadha manaatu soomuuf dirqama?

Gaaffii: Kaffaaraa Ramadaana keessa jarsa kiyyaa wajjiin ji’a Ramadaana keessa guyaa wajjiin rafeef kutee kutee ji’a tokko soomee jiraa garuu qadatu narra jiraa yoo kaffaara san qadaa narra jiruuf godhe ta’aa?

 

 

 

 

 

Deebisaa: Hin taatu maaliif jennaan qadaan ati soomteef niyyaa kafaaraatiif soomte malee niyyaa ramadaan qadaa baasuutiin hin soomne. Hujiin siif katabamtu Rabbi biratti ka ati niyyattee dalayde santi siif katabama. Saniif jecha akkuma yaada ufiitti jijjiirachuun hin taatu.

 

Sheikh Alii Jimmaa

Table of Contents