< All Topics
Print

448: Qur’aana irraa yoo qara’eef yoo jawwaala irraa qara’e maal adda jira?

Gaaffii: Qur’aana irraa yoo qara’eef yoo jawwaala irraa qara’e maal adda jira?

 

 

 

 

 

Deebisaa: Wanni ati qaraate sun yoo qur’aana ta’e adda hin jiru. Garuu wanni adda jiruun jawwaala kee yoo kiisa kaayattee mana fincaanii seente humaa hin qabu. Garuu qur’aana fuutee mana sagaraa seenuun hin jaalatamu. Yoo namni bakka kaayu dhabe malee jedhan. Sawwaabatti akkuma tokkoo.

 

Sheikh Alii Jimmaa

Table of Contents