< All Topics
Print

484: Nama hin Islaaminiif du’aa’ii godhuun ni tahaa?

Gaaffii: Intala islaama hin ta’in takka jaaladhee isiinillee islaamuu feetii maatitu rakkise malee yoo du’aa’ii godheef maal qaba?

 

 

 

 

 

Deebisaa: Nama islaame ta’ee nama islaama hin ta’in ta’ee du’aa’ii godhuufiin humaa rakkoo hin qabu. Yaa Rabbi nama kana qajeelchi jechuun humaa rakkoo hin qabu.

 

Sheik Alii Jimmaa

Table of Contents