< All Topics
Print

492: Salaata keessa qur’aana yoo dogongore jaartiin tiyya naa qajeelchuu dandeettii?

Gaaffii: Yoo jaartiin tiyya natti hidhattee salaataa jiraatte ani qur’aana wallaale qur’aana san naa qajeelchuu dandeettii sooytii ol fuutee?

 

 

 

 

 

Deebisaa: Ee sii qajeelchuu dandeetti. Irratti si deebisuu hin dhoowwamne. Soowtii olfuutee yoo namni ajnabiyyaa hin dhagahin soowtii ol fuutee irratti si deebisuu ni dandeessi.

 

Sheik Alii Jimmaa

Table of Contents