< All Topics
Print

551. Ijoollee xixiqqoo akka soomaniif dirqisiisuun ni tahaa?

Ijoolee xixiqqoo umriin isaanii hin gahin guyyaa walakkaa, yoo danda’an akkasumas yoo fedhii qabaatan ammoo guyyaa garii guutuu akka sooman jajjabeessuudhaan barsiisuun ni danda’ama. Haata’u malee ijoollee umriin isaanii hin gahin fedhii isaanii malee dirqisiisuun hin tahu. Deebisaa guutuu sagalee irraa dhageeyfadhu.

Dr. Jeeylaan H/Khadiir

 

Table of Contents