170: Janaabaa dhiqachuun dura yoo wuduu’adhe booda itti deebi’ee wuduu’achuu qabaa?

  • Home
  • Salaata
  • 170: Janaabaa dhiqachuun dura yoo wuduu’adhe booda itti deebi’ee wuduu’achuu qabaa?
Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Wuduun akkam ta’aa, osoo qaama jaanabdaa dhiqachuun duratti yoo dhiqadhee istinjaa godhadhe akkam? Eega qaama dhiqadhe ka’ee ni deebisaa istinjaa kiyya?

 

 

Deebisaa: Istinjaaf wudu’allee hin deebistu. Eega qaama dhiqattee geeffatte yoo duraan wudu’a geeffatte wudu’a keellee itti hin deebitu wudu’uni kee guutuudha.

 

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 139

Kanas dubbisi

171: Taraawiha jiddutti haasayuun ni dhoorkamaa?
169: Dubartoonni mataa qullaa wuduu’atuu fi surree uffachuun ni tahaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

1 thought on “170: Janaabaa dhiqachuun dura yoo wuduu’adhe booda itti deebi’ee wuduu’achuu qabaa?”

  1. Qaama dhiqachuuf uffata ofirraa baase wudu’achuun ni dandahamaa?Qaama dhiqachuuf uffata ofirraa baaste osoo jirtuu qullaa wudu’achuun ni dandahamaa?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *