193: Waraabessi Jinnii ni argaa, ni nyaataa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Jinni waraabessi ni argaa ni nyaataa akkamii waraabessi argee ni nyaataa jinniin tun ni baqattii waraabessa irraa ni sodaatti?

 

 

Deebisaa: Anis dur waan akkanaa dhagayaa turee garuu kitaaba irraa sunnaa irraa wanni ani waraabessatu jinni nyaata jechuu hin arginee daliilallee wanni nuti qabannellee hin jiru. Garuu tun gaafiin barbaachatti haajomtii yeroo yeroo itti arganne barbaannee yeroo biraa walitti deebina.

 

Sheikh Alii Jimmaa

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 2
Views: 455

Kanas dubbisi

232: Maatiin intala dubraa wallaalaan biyya irraa baasan dilii isaanii saniif maal godhuu qaban?
188: Jannata keessatti dhiirri hural’eeynii qabaa dubartiin hoo huural’eenyii ni qabdii?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *