231: Qabrii akkamitti salaamatna?

  • Home
  • 231: Qabrii akkamitti salaamatna?
Estimated reading time: < 1 min

Gaafii:  Namni kun hoggaa qabrii bira dhaqe warra qabrii keessa jiran irratti salaammataa; namni nama keessaa qabu nama san maqaa ni dhaha moo akkamii?

 

 

 

Deebisaa:   Akka Nabiin keenya lafa nuuf kaayetti, qabrii bira hoggaa dhaqan yoo dhiira ta’e keessa seenee abbaaf haatillee yoo keessa jiraatan walumatti qabanii salaammatan. Yoo qabrii abbaa kiyyaa jedhee ka dhaqu ta’e silaahuu dhalaan achi dhaquu hin danda’uu nama san bira dhaqee Assalaamu aalyekum tanuma jedha. Ammoo salaata salaatuu yoo fedhe fa’a qabri san bira dhaqee irratti salaatuu ni danda’a waan dhiira ta’een. Ammoo dhalaan osoo makiinaan deeman yookaa miilaan deeman qabrii sani cinaa yoo dhufan karaatu irra baasee rakkoon takkallee hin jirtuu garuu nama achi keessa jiru sani maqaa dhahuun hin barbaachisu.

 

Dr.Liwaa’ulislaam

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 4
Views: 446
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *