256: Namni Zakaatul Fixrii hin baasin soomanni isaa akkami?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Fixirii amata lamaa ani ufirraa hin baafnee waan obboleessi kiyya narraa baase sehee ani ufirraa hin baafnee amma maaltu narra jiraa?

 

 

Deebisaa: Namni fxrii hin baasin soomni isaa hir’uudhaa jechuudhatu jira. Amata lamaan booda yaadatte kanallee baasi soomni kee siif haa guutamuu.

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 3
Views: 419

Kanas dubbisi

265: Namni tokko nahamatte jedhee yoo na se’ate, Soomni kiyya ni badaa?
254: Rahiima waldhabaniin yoo araaramuun dadhabame Soomanni akkami?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *