332: Faatihaan bakka kamitti qara’ama?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Faatihaa yeroo kamiif yeroo kami qaraanaa?

 

 

 

 

Deebisaa: Faatiyaan salaatuma dhaabbii keessatti qara’ama. Ruku’a keessatti hin qara’amu. Namni ruku’a irratti imaama dhaqqabate osoo imaamni ol hin jedhin ni taati salaanni isaa.

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 94

Kanas dubbisi

335: Hajjiin akkamitti harramatan?
331: Miilli yoo nama dhukkube akkamitti salaatan?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *