396: eega fincaanee wudu’adhee salaata seene waan fincaan narraa bahan natti fakkaata?

  • Home
  • Aqiidaa
  • 396: eega fincaanee wudu’adhee salaata seene waan fincaan narraa bahan natti fakkaata?
Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii : eega fincaanee wudu’adhee salaata seene waan fincaan narraa bahan natti fakkaata?

 

 

 

 

 

Deebisaa: fakkaataan hin taatu shakkii hin barbaachisu . Yoo dhugumaan waan eega ati wudu’attee kaate sirraa bahan fakkaate irraa bahiitii salaata keetirraa qulqulleeffadhu garuu san dura wonni sii gaariidhaa akka gaarii goggoyfachuun barbaachisaadha, haga fincaan sirraa dhumatutti goggoyfachuun dirqama jechuudha

 

Sheikh Alii Jimmaa

 

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 2
Views: 407

Kanas dubbisi

427: Nama raaga bira dhaqe Salaanni isaa akkam?
385: Wudu’a wol keessa laaqaa wudu’achuun akkam?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *