512: Aruuztotatti aannan tufuun yookaa itti facaasuun akkam?

  • Home
  • Aqiidaa
  • 512: Aruuztotatti aannan tufuun yookaa itti facaasuun akkam?
Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: akka aadaa teenyaatti aruuztichaa fi aruuztittii hoggaa mana isii irraa baasanii osoo mana gurbaa hin seenne hula irra dhaabbatanii aannan itti tufan, harkaanis itti facaasan wonni akkanaa kun maal jedhamti?

 

 

 

 

Deebisaa: aadaan islaamummaa keeysa hin jirre aadaa baddu , aruuza fuudhanii galchuun ibaada. Waan rabbi jaalatutti shukrii godhan malee ,bakka rabbiin itti shakkaranitti waan ma’asiyaa ta’e cufa irraa fagaachu. Wolumaa galattuu girgiraa ulaarra kaayanii ibidda fuula isaanii duratti cabsuu tahuu, dhadhaa itti dibuu tahuu , aannan obaasuu tahuu, halangaan hula irratti dhahuu san tahuu , cuftinuu waan islaamummaa keessa hin jirree . namaaf toltuu yaadaa dhabamsiisaa.

 

Dr. Liwaa’ul Isalam

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 3
Views: 940

Kanas dubbisi

519: Islaama dhiisanii kaafira wojjiin jiraachuun danda’amaa?
498: Xawaafa yoom godhuu qaba?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *