< All Topics
Print

255: Salaata keessa yoo imaamni dogongore namni itti hidhate akkam godhuu qaba?

Gaafii: Nama imaamaattu salaata maghriibaa irraanfatee nutilleen booda dhufnee itti guuttannee raka’aa duraa ta nu dabarte. Yoo inni sujuudussahwii bu’u isaan wajjiin sujuudussawhii buuna moo akkam goonaa?

 

 

Deebisaa: Namni imaamatti hidhate waan imaamni godhu isaan wajjiin godhuu qaba. Yoo ka salaanni ati kaatee itti guutattu jiraatellee sujuudussahawhii isumaan waliin buutee hoggaa inni salaamtaa baafate kaatee itti guutatta.

 

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Table of Contents