< All Topics
Print

331: Miilli yoo nama dhukkube akkamitti salaatan?

Gaafii: Quba tokkotu na dhukkubee salaataaf yoo attahiyyaatuu taa’u miila mirgaa lafatti dhaabuu dadhabee?

 

 

 

 

Deebisaa: Yoo si dhukkube waa takka rakkoon hin jiru. Yoo feete ciibsi, yoo feete ufdura kaayi kara feetetti naanneffadhu. Haga fayyitutti rakkoon hin jiru.

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Table of Contents