< All Topics
Print

512: Aruuztotatti aannan tufuun yookaa itti facaasuun akkam?

Gaaffii: akka aadaa teenyaatti aruuztichaa fi aruuztittii hoggaa mana isii irraa baasanii osoo mana gurbaa hin seenne hula irra dhaabbatanii aannan itti tufan, harkaanis itti facaasan wonni akkanaa kun maal jedhamti?

 

 

 

 

Deebisaa: aadaan islaamummaa keeysa hin jirre aadaa baddu , aruuza fuudhanii galchuun ibaada. Waan rabbi jaalatutti shukrii godhan malee ,bakka rabbiin itti shakkaranitti waan ma’asiyaa ta’e cufa irraa fagaachu. Wolumaa galattuu girgiraa ulaarra kaayanii ibidda fuula isaanii duratti cabsuu tahuu, dhadhaa itti dibuu tahuu , aannan obaasuu tahuu, halangaan hula irratti dhahuu san tahuu , cuftinuu waan islaamummaa keessa hin jirree . namaaf toltuu yaadaa dhabamsiisaa.

 

Dr. Liwaa’ul Isalam

1 thought on “512: Aruuztotatti aannan tufuun yookaa itti facaasuun akkam?”

Comments are closed.

Table of Contents