< All Topics
Print

535: Namni tokko eega niitii isaa hiikee baatii sagal gahanii walitti deebi’uu ni danda’anii?

Gaaffii: Namni tokko eega niitii isaa hiikee baatii sagal gahanii walitti deebi’uu ni danda’anii?

 

 

 

 

Deebisaa: Ee ni danda’an. Haarawatti nikaha godhaniin yoo duraan marroo sadi hiikee hin jiraatin. Yoo ammoo nikahan irraa dhumatee jiraate yoo sadi hiikee jiraate fuudhuu hin danda’u. Yoo wayta hiiku takkaan hiike yookan lamaan hiike amma nikaha haarawaan itti deebi’uu ni danda’a warra isaanii irraa kadhatee, maarii haarwa kenneefii, aruuza haarawa godhee, karaa sanitti deebi’uu danda’a. Yoo ammoo dura sadiiniin ka hikee jiraatu taate irraa guurattee jirti itti deebi’uu hin danda’u.

Sheikh Abdurrahmaan Shariif

4 thoughts on “535: Namni tokko eega niitii isaa hiikee baatii sagal gahanii walitti deebi’uu ni danda’anii?”

 1. Shukran jartii tee ta nikaha irraa qabdu ka ilmo irraa qabdu yo waraa issanii demte wari achiti hambisee amo gafaan demtuu maslufaa issii nuti dandaha jedhani achuman hambisani waga 2 yokan 1 turtee osso sitii hin himin qadiin nikaha irraa hikee nama biratii herumuu ni dandahama ?

 2. Nikahaa 3 irraa tokko qofaan yoo hikee fii deebi ee waalin jirachuu yoo fedhee osoo nikaha lama irraa qabuu warraa ishee eyamsisee nikahaa irraa bu ee san debisee hidhaata?
  Deebii isiin irraa egaa inshaa allah

 3. Assalaamu alaykum worahmatullahi wobarakatuh…
  Gaafiin kiyya…
  1. Haatimanaa kiyya obbolaakoo dhiiraa hunda, angafa koofi quxisuu koollee baqachuu qabdii?
  Mee ifa naafgodhaa

 4. As wr wb hiribba rafee yoon solataa dabarsee asira ykn magriba ka ee isan dabarsee san duraan busaa moo isumn irraatti ka ee san soladhee yeroon xumuree ittin debi a addan nabasaa sheikh

Comments are closed.

Table of Contents