139: Fixrii namni namarraa baasuun ni tahaa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Eega biyya Arabaa dhufee waggaa afurii fixrii Ramadaanaa kafiiluma kiyyatu narraa baasa. Atuu nama narratti waajibaatii sirraahiin baasa naan jedhaa garuu abbaan warraa kiyyallee narraa hin baasuu kafiilli kiyya kun narraa baasuun ni tahaa?

 

Deebisaa: Namni ati bira hojjattu yoo sirraa baase ni taha rakkoo hin qabu. Garuu namni irratti waajiba taate abbaa warraa keeti. Kafiilli sirraa baasuunis rakkoo hin qabu.

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 2
Views: 224

Kanas dubbisi

147: Sha’baana guyyaa 15ffaa khayriitu argama jedhanii akkami?
135: Osoo waajibni narra jiruu sunnaa soomanuu niin dandayaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *