144: Nama imaama boodaan ol ka’etti hidhachuun ni tahaa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Nam tokkootu salaata attahiyyaata boodaa irratti dhaqqabee imaamatti hidhate. Imaamni salaama baafatee jennaan olka’ee salaata ufii jalqabe. Namoonni lama dhufanii itti hidhatan. Namni lamaan namticha namatti hidhate kanatti hidhachuun ni tahaa?

 

Deebisaa: Ni taha waa takka rakkoon hin jiru. namtichi duraa yoo inni salaama baafate akkasiin sadii afurillee walitti hidhamuu dandeetti. Eega imaamni salaamata baafate booda namni tokko dhufee warreen itti guuttachuuf ol ka’e keessaa nama tokko ka diinii qabu laalee tuqee hubachiisee imaama godhatee itti hidhatee salaatuu ni danda’a. Huma takka rakkoo hin qabu.

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 83

Kanas dubbisi

151: Salaata fardii eega salaatan booda bakka jijjiirrachuun dirqamaa?
143: Salaataan alatti sujuuduun ni tahaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *