145: Hilleentiin ni nyaatamtii?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Hilleentiin nyaatamtii?

 

Deebisaa: Ee halaalaa ni nyaatamti. Shariaan hayyamee jiraa waa takka rakkoo hin qabu.

 

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 155

Kanas dubbisi

169: Dubartoonni mataa qullaa wuduu’atuu fi surree uffachuun ni tahaa?
138: Waan harka bitaatiin dalagame nyaachuun ni tahaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *