180: Khuxbaa Jum’aa Afaan Arabaa dhagayuu dhabuu kiyyaaf diliin narratti ni argamtii?

  • Home
  • Salaata
  • 180: Khuxbaa Jum’aa Afaan Arabaa dhagayuu dhabuu kiyyaaf diliin narratti ni argamtii?
Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Khuxbaa Juma’aa yeroo hedduu afaan Arabaa hin dhagayuu khuxbaa juma’a dhagayuu dhabuu

kiyyaaf maali diliin narra jiru?

 

 

Deebisaa: Afaan Arabaa hanga dandeesseen baradhuu khuxbaan gorsa keetii, gorsa kankee akka dandeesseen fahami. Waan fahamuu dhabdeef ammoo Rabbiin si hin gaafatu inshaallah.

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 353

Kanas dubbisi

182: Waqtiin salaata ishaa’ii eessarra jalqabee eessatti dhumata?
179: Saffii salaataa irratti warra miilaan namaarraa dheessu maal godhutu namarra jira?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *