179: Saffii salaataa irratti warra miilaan namaarraa dheessu maal godhutu namarra jira?

  • Home
  • Salaata
  • 179: Saffii salaataa irratti warra miilaan namaarraa dheessu maal godhutu namarra jira?
Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Saffii walitti hin qajeelfatan ummatni arabaa kunis ummanni hindiitis miila walitti hin butanii nama dhibanii haalli dilii kanaa eenyuun irratti argama diliin saffii kutuu kun?

 

 

Deebisaa: Yoo miila itti butte si jalaa butatan sirratti hin argamu diliin isaanumarra jirti. Ati haga dandeettun tattaffattee humaa sirra hin jiran.

 

Sheikh Alii Jimmaa

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 54

Kanas dubbisi

180: Khuxbaa Jum’aa Afaan Arabaa dhagayuu dhabuu kiyyaaf diliin narratti ni argamtii?
171: Taraawiha jiddutti haasayuun ni dhoorkamaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *