204:Jaarsaa fi Jaartiin gargar adda turuun nikahaan ni badaa?

  • Home
  • Bultii
  • 204:Jaarsaa fi Jaartiin gargar adda turuun nikahaan ni badaa?
Estimated reading time: < 1 min

Gaafii:  Jaarsi yoo jaartii biyya takkatti dhiisee irraa ture, nikayaan isii kun hin banneee? Nama yoo jaarsaa jaartiin addaan turan nikahan bade warra jedhutu jira.

 

 

 

Deebisaa: Namoonni akkanumaan ka’ee waan Rabbiin halaal godhu ufii haraami godhu takkaahuu ta Rabbiin haraami godhe halaal godhu Rabbi haa sodaatanii waan akkanaa irraa haa fagaatanii. Akkuma umatni keenya jedhuttu turri dayma hin busheessinee jaarsaa jaartiin biyya biyya jiraatteef nikaahan amata saddattee sagalillee haa jiraattu nikahan hin badu. Wanni nikaha balleessa ta duraa namni intala san nikaha godhate nama muslimaa ta’ee yoo murtaddii ta’ee kafre, takkaahuu wanni nikaha san balleessu rakkinna intalti sun himattee nafaqaa dhabaafii haqa jaarsaa jaartii dhabuudhaaf yoo faskii ufirraa goote qofa. Akkanumatti ammoo nikahaan taa’uun turiins nikaha hin balleessu.

 

 

 

Dr .Liwaa’ulislaam

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 302

Kanas dubbisi

214: : Jaartiin tiyya takka mana keessa ufumaa baatee yoo dhabamte intala tanaaf ana badiin maaltu narra jira?
167: Haqa abbaa kiyyaatu dursa moo haqa jaarsa kiyyaattu dursa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *