441: maallaqa osoo hin kafalin makiinaarraa bu’e maal godhuu qaba?

Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: Guyyaa tokko gaarii namaan wajji yaabbadhee osoo noolii isii hin kafalin irraa bu’ee jarrillee na hin gaafannee anillee irraanfadhee achumaan dabree?

 

 

 

 

 

Deebisaa: Maqaa jaraatiin sadaqadhu. Yoo jara argitee itti hin kennine maqaa jaraatiin sadaqadhuu ufirraa baasi. Haala saniin yoo ufirraa baafte guyyaa qiyaamaa wanni sirraa fedhan hin jiru.

 

Sheikh Alii Jimmaa

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 89

Kanas dubbisi

443: Harka bitaatiin dhuguu ni danda’aa?
438: Dubartootaan hijaaba uffadhaa jennaaniin didanii akkam goona?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *