83: Huccuu yeroo haydii uffachaa turaniin salaatuun tahaa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Intalti dhalaa takka yeroo haydiin itti jirtu huccuu uffachaa turte hoggaaniifi xahaaratte hucccuu saniin salaatuu ni dandeessii?

 

Deebisaa: Yeroo haydiin isinitti jirtu huccuu qaamarraa qabdan waan dhiigni hin xuqiniin, waani fincaan hin tuqiniin, waan udaan hin tuqiniin ittiin salaatuun halaali. waa takkallee hin qabu. Huccuu san dhiignilleen yoo tuqee irraa dhiqxa. Yoo mallattoon laalchatti irratti hafellee rakkoo hin qabu.

 

 

Dr. Liwaa’ulislaam

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 89

Kanas dubbisi

84: Tayammumni Janaabdaa namarraa buusaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *