88: Ilmoon baatii jahaa yoo namarraa baate maal godhan?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Ilmoon baatii jahaa namarraa yoo baate hukmiin isii maali?

 

Deebisaa: Ta duraatii ilmi namaa uumaan itti eegalamuun qaamni nama gurraaf karaa foonii irraa eegalamuun guyyaa saddeettamii tokko, Ruuhiin itti afuufamuun karaa baatii afuriiti. Ta baatii jahaa akkuma nama ilmoo dhaleeti nifaasilleen irratti jirtii hin salaattuu hin soomantu. Akkuma xahaaraan isii dhufetti xahaarachuudha qabdi. Ilmoon tun ilmoo uumaan guutuun itti uumamte ilmoon baatii jahaa wamaa hin hafne jecha dhaliinsaaf baatima sadiif afurtu hafe jechu.

 

 

Dr. Liwaa’ulislaam

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 108

Kanas dubbisi

89: Qabrii gubbaa muka dhaabuun ni tahaa?
75: Intalti dahumsumsarratti duute Shahiideedhaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *