< All Topics
Print

391: Namni intala dubrummaa isii inni fuudhe dhabe akkam qabaa?

Gaaffii: yoo namni tokko intala fuudhee dubra jedhanii itti heerumsiisanii dubrummaa isii inni fuudhe dhabe akkam qabaa?

 

 

 

 

 

 

Deebisaa: deebifachuu danda’a horii yoo inni hin dhiisaa murteesse horii isiidhaaf faamilii isiitii kenne san irraa deebifachuu danda’a intalallee galchuu danda’a rakkoon hin jiru . Yoo itti sabbare ammoo diinii qabaattee imaana qabaattee dubri gariin  miidhama rakko adda addaatu irra gahaa turee kanaaf beekanii intala amaanaa qabdu taate itti sabbarus homaa hin qabu jechuudha mirga keeti .

 

Sheikh Alii Jimmaa

Table of Contents